Ψηφιακές αγορές

Τρόποι αποστολής ψηφιακών υπηρεσιών

Για όλες μας τις ψηφιακές υπηρεσίες υπάρχει δωρεάν αποστολή μέσω του διαδικτύου με ασφάλεια στον χρόνο που έχει προσυμφωνηθεί.

Ακυρώσεις παραγγελιών

Δίνεται η δυνατότητα της ακύρωσης της παραγγελίας και της επιστροφής χρημάτων εφόσον καμία ενέργεια δεν έχει ξεκινήσει για την δημιουργία και παράδοση της εν λόγο παραγγελίας.

Η ακύρωση γίνεται γραπτώς με αίτημα στο email: office (@) 1sm.gr εξηγώντας και τους λόγους της ακύρωσης.

Η  ακύρωση θα είναι έγκυρη από την στιγμή που θα σας απαντήσουμε θετικά.

Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που πληρώθηκε η παραγγελία.

Βάση του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ψηφιακά προϊόντα ΔΕΝ επιστρέφονται εφόσον έχει ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης ή έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Νόμος περι Ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πηγή eccgreece.gr)

Ηλεκτρονικές αγορές
Από τις 13 Ιουνίου 2014 και μετά, οι αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών στο διαδίκτυο θα υπόκεινται σε ευνοϊκότερους κανόνες όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Για παράδειγμα, προβλέπεται ότι:
• θα παρέχονται βασικές πληροφορίες πριν από τη σύναψη της συμφωνίας,
• δεν θα χρεώνονται αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για πληρωμή με πιστωτική κάρτα (ή άλλα μέσα),
• η παράδοση θα γίνεται εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας,
• θα πληρώνετε μόνο τα είδη για τα οποία έχετε ρητά συμφωνήσει.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο αγοράς ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στην ΕΕ, σε κατάστημα ή στο διαδίκτυο, ο έμπορος πρέπει να σας παρέχει πριν από την αγορά ορισμένες σαφείς, ακριβείς και κατανοητές βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία.

Πριν από την υπογραφή συμβολαίου με πωλητή ή πάροχο υπηρεσιών στο διαδίκτυο, πρέπει να σας παρέχονται οι συγκεκριμένες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας, την επωνυμία και η φυσική διεύθυνση του εμπόρου, το δικαίωμα υπαναχώρησης κλπ.

Τα συμβόλαια πρέπει να είναι γραμμένα σε απλή και κατανοητή γλώσσα και δεν πρέπει να περιέχουν καταχρηστικούς όρους.

Έξοδα αποστολής
Κατά τις ηλεκτρονικές αγορές, πρέπει επίσης να ενημερώνεστε σαφώς για την συνολική τιμή, περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και άλλων συναφών δαπανών, και να δηλώνετε σαφώς, π.χ. πατώντας ένα πλήκτρο, ότι γνωρίζετε όλα αυτά τα στοιχεία καθώς και ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.

Έχετε υπόψη ότι, όπως και για τις αγορές σε καταστήματα, οι ηλεκτρονικές παραγγελίες πρέπει επίσης να παραδίδονται εντός 30 ημερών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετική ημερομηνία παράδοσης με τον έμπορο.

 

Ψηφιακό περιεχόμενο
Ειδικές απαιτήσεις πληροφόρησης ισχύουν όταν αγοράζετε ψηφιακό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, π.χ. τηλεφόρτωση ή απευθείας μετάδοση μουσικής ή βίντεο. Πριν από την αγορά, θα πρέπει να ενημερώνεστε επίσης για το πώς λειτουργεί το περιεχόμενο σε σχέση με υλικό/λογισμικό (διαλειτουργικότητα) και για τη λειτουργικότητά του, μεταξύ άλλων κατά πόσον εφαρμόζονται τυχόν γεωγραφικοί περιορισμοί στη χρήση του περιεχομένου και αν επιτρέπεται η αντιγραφή από ιδιώτες.

Έχετε επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη συμβολαίου για διαδικτυακό ψηφιακό περιεχόμενο. Ωστόσο, μόλις ξεκινήσετε την τηλεφόρτωση ή τη ροή του περιεχομένου, δεν μπορείτε πλέον να υπαναχωρήσετε από την αγορά, εφόσον βέβαια ο έμπορος έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του.